JST连接器代理现货供应商针座BM30B-SHLDS-G-TFT

发布时间:2017/11/7

联系方式:
公司名称:深圳市杰世特电子有限公司
电话:0755-83980803 83980506
QQ:3582820879 2132808173
联系人:肖小姐 李先生
网址:http://www.jstdz.net
阿里旺铺:https://ailixinic.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.nefqlq


规格
品名 连接器 矩形连接器
品牌 JST
型号 BM30B-SHLDS-G-TFT
品质 原厂品质,无铅/符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求
类别 针座 插针
触头类形 公母通用
间距 配接 0.039"(1.00mm)
针脚数 30
连接器类型 接头
安装类型 表面贴装
端接 压接 焊接
紧固类型 锁存器支座
绝缘颜色 天然
标准包装 卷装
整箱包装 1400PCS/卷

现货常备库存系列:

GH系列

BM02B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM03B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM04B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM06B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM07B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM08B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM09B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM10B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM11B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM12B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM13B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM14B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
BM15B-GHS-TBT(LF)(SN)(N)-
SM02B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM03B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM04B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM05B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM06B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM07B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM08B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM09B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM10B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM11B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM12B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM13B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM14B-GHS-TB(LF)(SN)-
SM15B-GHS-TB(LF)(SN)-

XAD系列

S08B-XADSS-N(LF)(SN)
S10B-XADSS-N(LF)(SN)
S12B-XADSS-N(LF)(SN)
S14B-XADSS-N(LF)(SN)
S16B-XADSS-N(LF)(SN)
S18B-XADSS-N(LF)(SN)
S20B-XADSS-N(LF)(SN)
S26B-XADSS-N(LF)(SN)
B08B-XADSS-N(LF)(SN)
B10B-XADSS-N(LF)(SN)
B12B-XADSS-N(LF)(SN)
B14B-XADSS-N(LF)(SN)
B16B-XADSS-N(LF)(SN)
B18B-XADSS-N(LF)(SN)
B20B-XADSS-N(LF)(SN)
B22B-XADSS-N(LF)(SN)
B24B-XADSS-N(LF)(SN)
B26B-XADSS-N(LF)(SN)
B28B-XADSS-N(LF)(SN)
B30B-XADSS-N(LF)(SN)
B32B-XADSS-N(LF)(SN)
B34B-XADSS-N(LF)(SN)
B36B-XADSS-N(LF)(SN)

PUD系列

S08B-PUDSS-1(LF)(SN)
S10B-PUDSS-1(LF)(SN)
S12B-PUDSS-1(LF)(SN)
S13B-PUDSS-1(LF)(SN)
S14B-PUDSS-1(LF)(SN)
S16B-PUDSS-1(LF)(SN)
S18B-PUDSS-1(LF)(SN)
S20B-PUDSS-1(LF)(SN)
S22B-PUDSS-1(LF)(SN)
S24B-PUDSS-1(LF)(SN)
S26B-PUDSS-1(LF)(SN)
S28B-PUDSS-1(LF)(SN)
S30B-PUDSS-1(LF)(SN)
S32B-PUDSS-1(LF)(SN)
S34B-PUDSS-1(LF)(SN)
S36B-PUDSS-1(LF)(SN)
S38B-PUDSS-1(LF)(SN)
S40B-PUDSS-1(LF)(SN)
B08B-PUDSS-1(LF)(SN)
B10B-PUDSS-1(LF)(SN)
B12B-PUDSS-1(LF)(SN)
B14B-PUDSS-1(LF)(SN)
B16B-PUDSS-1(LF)(SN)
B18B-PUDSS-1(LF)(SN)
B20B-PUDSS-1(LF)(SN)
B22B-PUDSS-1(LF)(SN)
B24B-PUDSS-1(LF)(SN)
B26B-PUDSS-1(LF)(SN)
B28B-PUDSS-1(LF)(SN)
B30B-PUDSS-1(LF)(SN)
B32B-PUDSS-1(LF)(SN)
B34B-PUDSS-1(LF)(SN)
B36B-PUDSS-1(LF)(SN)
B38B-PUDSS-1(LF)(SN)
B40B-PUDSS-1(LF)(SN)

PHD系列

S8B-PHDSS(LF)(SN)
S10B-PHDSS(LF)(SN)
S12B-PHDSS(LF)(SN)
S14B-PHDSS(LF)(SN)
S16B-PHDSS(LF)(SN)
S18B-PHDSS(LF)(SN)
S20B-PHDSS(LF)(SN)
S22B-PHDSS(LF)(SN)
S24B-PHDSS(LF)(SN)
S26B-PHDSS(LF)(SN)
S28B-PHDSS(LF)(SN)
S30B-PHDSS(LF)(SN)
S32B-PHDSS(LF)(SN)
S34B-PHDSS(LF)(SN)
B8B-PHDSS(LF)(SN)
B10B-PHDSS(LF)(SN)
B12B-PHDSS(LF)(SN)
B14B-PHDSS(LF)(SN)
B16B-PHDSS(LF)(SN)
B18B-PHDSS(LF)(SN)
B20B-PHDSS(LF)(SN)
B22B-PHDSS(LF)(SN)
B24B-PHDSS(LF)(SN)
B26B-PHDSS(LF)(SN)
B28B-PHDSS(LF)(SN)
B30B-PHDSS(LF)(SN)
B32B-PHDSS(LF)(SN)
B34B-PHDSS(LF)(SN)


SHLD系列

BM20B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN)
BM30B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN)
BM40B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN)
BM50B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN)
SM20B-SHLDS-G-TF(LF)(SN)
SM30B-SHLDS-G-TF(LF)(SN)
SM40B-SHLDS-G-TF(LF)(SN)
SM50B-SHLDS-G-TF(LF)(SN)

XA系列

BH02B-XASK(LF)(SN)
BH03B-XASK(LF)(SN)
BH04B-XASK(LF)(SN)
BH05B-XASK(LF)(SN)
BH06B-XASK(LF)(SN)
BH07B-XASK(LF)(SN)
BH08B-XASK(LF)(SN)
BH09B-XASK(LF)(SN)
BH10B-XASK(LF)(SN)
BH11B-XASK(LF)(SN)
BH12B-XASK(LF)(SN)
BH13B-XASK(LF)(SN)
BH14B-XASK(LF)(SN)
BH15B-XASK(LF)(SN)

B02B-XASK-1(LF)(SN)
B03B-XASK-1(LF)(SN)
B04B-XASK-1(LF)(SN)
B05B-XASK-1(LF)(SN)
B06B-XASK-1(LF)(SN)
B07B-XASK-1(LF)(SN)
B08B-XASK-1(LF)(SN)
B09B-XASK-1(LF)(SN)
B10B-XASK-1(LF)(SN)
B11B-XASK-1(LF)(SN)
B12B-XASK-1(LF)(SN)
B13B-XASK-1(LF)(SN)
B14B-XASK-1(LF)(SN)
B15B-XASK-1(LF)(SN)
B16B-XASK-1(LF)(SN)
B17B-XASK-1(LF)(SN)
B18B-XASK-1(LF)(SN)
B19B-XASK-1(LF)(SN)
B20B-XASK-1(LF)(SN)
S02B-XASS-1(LF)(SN)
S03B-XASK-1(LF)(SN)
S04B-XASK-1(LF)(SN)
S05B-XASK-1(LF)(SN)
S06B-XASK-1(LF)(SN)
S07B-XASK-1(LF)(SN)
S08B-XASK-1(LF)(SN)
S09B-XASK-1(LF)(SN)
S10B-XASK-1(LF)(SN)
S11B-XASK-1(LF)(SN)
S12B-XASK-1(LF)(SN)
S13B-XASK-1(LF)(SN)
S14B-XASK-1(LF)(SN)

ZR系列

S2B-ZR(LF)(SN)
S3B-ZR(LF)(SN)
S4B-ZR(LF)(SN)
S5B-ZR(LF)(SN)
S6B-ZR(LF)(SN)
S7B-ZR(LF)(SN)
S8B-ZR(LF)(SN)
S9B-ZR(LF)(SN)
S10B-ZR(LF)(SN)
S11B-ZR(LF)(SN)
S12B-ZR(LF)(SN)
S13B-ZR(LF)(SN)
B2B-ZR(LF)(SN)
B3B-ZR(LF)(SN)
B4B-ZR(LF)(SN)
B5B-ZR(LF)(SN)
B6B-ZR(LF)(SN)
B7B-ZR(LF)(SN)
B8B-ZR(LF)(SN)
B9B-ZR(LF)(SN)
B10B-ZR(LF)(SN)
B11B-ZR(LF)(SN)
B12B-ZR(LF)(SN)
B13B-ZR(LF)(SN)